Reklamácia a vrátenie

CHCETE TOVAR VRÁTIŤ?

Tovar je možné vrátiť prostredníctvom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť spotrebiteľ do 14 dní od doručenia tovaru. Ako postupovať:

 • tovar zašlite (v pôvodnom obale) na našu adresu: Vulpi, s. r. o., Rínok 81/32, Lokca 02951, +421 907 649 471
 • odporúčame tovar zaslať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní a doručení tovaru
 • balíky zaslané na dobierku alebo ako "balík na poštu" nebudú prebraté
 • rovnako nám zašlite faktúru a kompletne vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy 
 • po prebratí tovaru a jeho kontrole dostanete vyjadrenie k odstúpeniu od zmluvy a budú vám vrátené prostriedky (najneskôr v zákonnej lehote 14 dní)
 • zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. 

CHCETE TOVAR REKLAMOVAŤ?

Štandardná zákonná lehota pre uplatnenie reklamácie spotrebiteľom je 24 mesiacov. Ako postupovať:

 • kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@vulpi.sk - nie telefonicky (komunikácia musí byť v písomnej podobe)
 • e-mailom nám zašlite faktúru, podrobný popis vady produktu spolu s fotodokumentáciou/videom a vyplneným reklamačným protokolom
 • niektoré reklamácie je, vzhľadom na povahu vady, možné vyriešiť na diaľku - v tom prípade nie je potrebné tovar zasielať k nám
 • ak je potrebné posúdenie vady výrobku (oznámime vám e-mailom), je potrebné zaslať faktúru (slúži ako záručný list) a reklamovaný tovar na našu adresu: Vulpi, s. r. o., Rínok 81/32, Lokca 02951, +421 907 649 471
 • odporúčame tovar zaslať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní a doručení tovaru
 • po doručení tovaru a posúdení vady výrobku dostanete vyjadrenie k reklamácii (najneskôr v zákonnej lehote 30 dní)

Tento skrátený postup vrátenia a reklamácie nie je možné považovať za kompletné znenie reklamačných podmienok a podmienok odstúpenia od zmluvy. Kompletné znenie podmienok reklamácie a podmienok odstúpenia od kúpnej zmluvy nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.