Reklamácia a vrátenie

CHCETE TOVAR VRÁTIŤ?

Tovar je možné vrátiť prostredníctvom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť spotrebiteľ do 14 dní od doručenia tovaru. Ako postupovať:

 • tovar zašlite (v pôvodnom obale) na našu adresu: Vulpi, s. r. o., Rínok 81/32, Lokca 02951, +421 907 649 471
 • odporúčame tovar zaslať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní a doručení tovaru
 • balíky zaslané na dobierku alebo ako "balík na poštu" nebudú prebraté
 • rovnako nám zašlite faktúru a kompletne vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy 
 • po prebratí tovaru a jeho kontrole dostanete vyjadrenie k odstúpeniu od zmluvy a budú vám vrátené prostriedky (najneskôr v zákonnej lehote 14 dní)
 • zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. 

CHCETE TOVAR REKLAMOVAŤ?

 • kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@vulpi.sk - nie telefonicky (komunikácia musí byť v písomnej podobe)
 • e-mailom nám zašlite faktúru, podrobný popis vady produktu spolu s fotodokumentáciou/videom a vyplneným reklamačným protokolom
 • niektoré reklamácie je, vzhľadom na povahu vady, možné vyriešiť na diaľku - v tom prípade nie je potrebné tovar zasielať k nám
 • ak je potrebné posúdenie vady výrobku (oznámime vám e-mailom), je potrebné zaslať faktúru (slúži ako záručný list) a reklamovaný tovar na našu adresu: Vulpi, s. r. o., Rínok 81/32, Lokca 02951, +421 907 649 471
 • odporúčame tovar zaslať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní a doručení tovaru
 • po doručení tovaru a posúdení vady výrobku dostanete vyjadrenie k reklamácii (

Tento skrátený postup vrátenia a reklamácie nie je možné považovať za kompletné znenie reklamačných podmienok a podmienok odstúpenia od zmluvy. Kompletné znenie podmienok reklamácie a podmienok odstúpenia od kúpnej zmluvy nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.